Reportáž americké televizní stanice 2 News

Ukázka reportáže o bateriích HE3DA z USA, která odkazuje na jeden z prvních pilotních projektů, kde baterie fungují již 5 let.

Reportáž odkazuje na pilotní projekt ve kterém jsou již 5 let využívány a tím také testovány baterie HE3DA. Pro testování baterií nemohlo být nalezeno lepší místo než poušť poblíž Gerlachu v Nevadě. Schopnosti baterií fungovat v nehostinném prostředí jsou otestovány místem, kde teploty kolísají od velmi vysokých teplot během dne k velice nízkým pod bodem mrazu během noci, a kde je také všude přítomný jemný písek a alkalické soli. 

Majitel Camp David se zaobírá výzkumem zdejších horkých pramenů, ve kterých sleduje několik mikrobů schopných přežívajít i ve vroucí vodě. Jelikož je tento kemp daleko od jakékoliv civilizace, tak se k vytváření elektrické energie využívají fotovoltaické panely, větrná elektrárna a generátor. Samozřejmě je potřeba tuto energii nějakým způsobem skladovat a za tímto účelem jsou použity baterie HE3DA. Dříve zde byly užívány olověné baterie, které vydržely pouze 2-3 roky a po té musely být vyměněny za nové. Pan Ing. Procházka deklaruje, že jsou baterie HE3DA velikostně kompaktnější, zvyšují bezpečnost a výrobní náklady jsou naopak nižší. Dále také očekává životnost v daných podmínkách mezi 10 a 20 lety, což je minimálně tronásobek předešlé technologie. Tyto skutečnosti považuje majitel kempu za podstatné aspekty k tomu, aby ve zdejším výzkumu mohl nadále pokračovat.

Zde je odkaz, kde můžete sledovat aktuální parametry fotovoltaických panelů, větrné elektrárny a samozřejmě také baterií HE3DA.