Autor technologie - Ing. Jan Procházka

Prezident HE3DA s.r.o

Ing. Jan Procházka působil řadu let v USA, kde se zabýval otázkami studia a vývoje technologie výroby a praktického využití nanomateriálů na bázi anorganických oxidů.

V rámci tohoto výzkumu jej zajímala možnost využití lithiových nanomateriálů k výrobě zcela nové generace vysokovýkonných baterií, včetně možnosti vyvinout na základě těchto materiálů unikátní prostorové (3D) elektrody, které umožní vytvoření nové generace bateriových článků s kapacitou větší než 2D plošná konstrukce .

Po návratu do České republiky pokračoval Ing. Procházka v intenzivním výzkumu, který vyústil v založení firmy HE3DA s.r.o, kde se svým týmem vyvinul technologii 3D akumulátorů do současné prakticky využitelné podoby.

Ing. Jan Procházka je v této oblasti autorem řady patentů a technologie HE3DA® je globálně patentově chráněn.